*จำกัด 3 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน (1 IMEI1 ต่อ 1 สิทธิ์) สงวนสิทธิ์เฉพาะโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต/นาฬิกาหัวเว่ยที่ซื้อภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562 เท่านั้น กรุณาเก็บใบเสร็จฉบับจริง โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต/นาฬิกาพร้อมเลข IMEI1 ที่ใช้ในการลงทะเบียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

กรุณากรอกข้อมูล

เงื่อนไขกิจกรรม

เมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตหัวเว่ย โน๊ตบุ๊คหัวเว่ย หรือนาฬิกาหัวเว่ย รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 สามารถลงทะเบียนโดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุล (ที่แสดงบนบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน) หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ หมายเลข IMEI1 ของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ซื้อ วันที่ซื้อ จำกัด 3 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน (1 IMEI1 ต่อ 1 สิทธิ์) เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ 3 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 www.huaweifestival.com/HuaweiGrandsales
 • ช่องทางที่ 2 LINE App HuaweiMobile Thailand (Official Account)
 • ช่องทางที่ 3 สแกน QR Code ที่สื่อต่างๆ ณ จุดขายของหัวเว่ย เพื่อนำไปสู่หน้าลงทะเบียน

ของรางวัล

รถยนต์ BMW 520d M Sport มูลค่า 3,539,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

การจับรางวัลและประกาศรางวัล

จับรางวัลในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. โดยจับจากชิ้นส่วนที่ทำการซื้อสินค้าที่หัวเว่ยและลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ประกาศรางวัลวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. และประกาศรายชื่อทางhttps://www.facebook.com/HuaweimobileTH/

วิธีการจับรางวัล

บริษัทจะนำข้อมูลทั้งหมดของผู้ร่วมรายการบันทึกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ ตัดเป็นชิ้นส่วนนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด สถานที่จับรางวัล บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 34-39 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • หลังจากที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตหัวเว่ยที่มีหมายเลข IMEI 1 ที่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียนเอาไว้ และได้ทำการเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 มาแสดงเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล โดยชื่อและนามสกุลที่ใช้ลงทะเบียนจะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่แสดงบนบัตรประจำตัวประชาชน ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย จำกัด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล
 • ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่ เบอร์ 02-5919800 กด 0 และผู้โชคดีจะต้องส่งอีเมลสำเนาบัตรประชาชนมายังบริษัทฯ ที่ huaweigrandsales@gmail.com มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องชำระเงินค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องชำระเงินค่าจดทะเบียนรถ ค่าโอนรถ ค่ามัดจำป้ายแดง ค่า พ.ร.บ. ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถด้วยตนเอง
 • พนักงานบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีที่มีข้อพิพาธให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ถือขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และเปลี่ยนแปลงรางวัลในราคาเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การขอรับรางวัลถือเป็นการอนุญาตให้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทยใช้ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้รับรางวัลในการโฆษณา และการค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น